Okul Dergisi,Okul Gazetesi ve Okul Yıllığı Hakkında Yönetmelik

Okullarda Çıkarılacak Dergi, Gazete ve Yıllıklar Hakkında Yönetmelik

 

Madde l- Bir okulda çıkarılan bir derginin bütün yazılarından okul müdürü veya onun görevlendireceği bir müdür yardımcısı sorumludur.

Madde 2- Derginin sahibi, dergiyi çıkaran eğitsel öğrenci kolu rehber öğretmen veya okul adına, okul müdürü olabilir.

Madde 3- Okul dergileri en çok ayda bir çıkarılır ve bir öğretim yılı içinde çıkacak sayılar sekizi geçemez.

Madde 4- Dergi yerine gazete çıkarılabilir. Ancak, bunların her ikisi birden çıkarılamaz. (Duvar gazeteleri bu hükmün dışındadır).

Madde 5- Okullarda çıkarılan duvar gazetelerinde ve yıllıklarda yer alacak yazıların, resimlerin ve karikatürlerin de bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanması gereklidir.

Madde 6- Derginin çıkarılması için gerekli para, eğitsel öğrenci kollan bütçelerinden ve koruma demeklerinden karşılanır. Gelir ve giderler eğitsel öğrenci kolu tarafından usulüne uygun defter tutularak yazdır.

Madde 7- Dergide yayımlanacak öğrenci yazıları, inceleme Kurulu ile Kontrol Kurulundan öğretmenlere ait yazılan ise yalnız Kontrol Kurulundan geçer.

Madde 8- Kontrol Kurulu, müdürün başkanlığında çeşitli branşlardan 3 öğretmenden kurulur. Aynı branşlarda 3 öğretmen yoksa ayrı branştan olan öğretmenler kurula girebilirler.
Kontrol Kurulu, öğretim yılı başında Öğretmenler Kurulunca seçilir.
inceleme Kurulu, ise son sınıf öğrencileri arasından seçilecek ve Kontrol Kurulunun tasvibinden geçecek 5 öğrenciden meydana gelir.

Madde 9- Dergiye girecek öğrenci yazıları inceleme Kurulu tarafından okunarak uygun görülenler, Kontrol Kuruluna verilir.
Kontrol Kurulu, bir taraftan inceleme Kurulundan geçen, öte taraftan doğrudan doğruya kendisine verilen yazıları inceleyerek dergide yayımlanmasını uygun gördüklerini bir karar halinde tespit eder ve bu karan imzalar. Kontrol Kurulunun bu karan okul arşivinde saklanır.

Madde 10- Kontrol Kurulu, dergiye girecek yazılarda fikir ve ifade yanlışı olmamasına özellikle dikkat eder.

Madde 11- Dergiye girecek yazılar sade bir dille yazılmalıdır.

Madde 12- Okul dergilerine konulacak yazı, resim ve karikatürler şu nitelikte olmalıdır,
a) Derslerde öğrenciler tarafından yazılıp öğretmenlerin kontrollerinden geçmiş olan ödevlerden seçilmiş örnekler,
b) Öğrenciler tarafından doğrudan doğruya yazılan ilmi ve edebi yazılar,
c) Öğrencilerin Atatürk'e, Türklüğe, Türk Milletine, Yurdumuza, Cumhuriyet rejimine,
devrimlerimize, Türk Ordusuna, Türk Bayrağına, aileye, okula, iş ve meslek hayatına karşı
duyduğu sevgi, saygı ve bağlılığı yansıtan ve Türk devriminin çeşitli yönlerinin önemini belirten yazılar.
d) Eserleriyle milletimize ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuş bilgin ve sanatçıların hayat ve eserleriyle ilgili yazılar,
e) öğrencilerin edebiyat, tarih, felsefe, sosyoloji, fen vb. alanlarda yapacakları incelemeler ve matematik, fizik, kimya gibi derslerle ilgili problem çözümleri,O Okulun tarihine ait yazılar,
g) Okuldan yetişen ve okula hizmet etmiş olan değerli şahsiyetlerin hayatları ve eserleri hakkında yazılar,
h) Okulun bulunduğu yerin tarihi, eski eserleri, folkloru, coğrafyası, yetiştirdiği büyük adamlar hakkında incelemeler,
i) Büyük şahsiyetlerin okulu ziyaretleri hakkında yazılar,
j) Okulda verilen müsamereler, konserler hakkında yazılar,
k) Millî Bayramlarla belidi gün ve haftalarla ilgili yazılar,
1) Sınıfça veya okulca yapılan gezi ve incelemeler hakkında yazılar,
m) Eğitsel öğrenci kollarının çalışmaları hakkında yazılar,
n) Okulda sergi açılması, diploma verilmesi, okulun bahçesinin ağaçlandırılması, yeni bir binaya geçilmesi gibi okul hayatını ilgilendiren olaylar hakkında yazılar,
o) Okuldan mezun olan öğrencilerin yüksek öğrenimde ve meslek hayatında gösterdikleri başarılara dair yazılar;
p) Okul kitaplığına yeni alınan eserleri tanıtan yazılar,
r) Yukarıdaki nitelikleri taşıyan resim ve karikatürler.

Madde 13- Okul dergilerine şu nitelikteki yazıların, resimlerin ve karikatürlerin girmesi yasaktır.
a) Zararlı ve menfi tesirler yapacak yazılar,
b) Millî ülküyü, mukaddesatı, millî ahlâk ve âdetleri, aile bağlarını ve ahlâk kurallarını zayıflatacak yazılar,
c) Başka rejimlere karşı takdir ve sempati uyandıracak nitelikte yazılar,
d) Siyasi mahiyette yazılar,
e) Resmî bir dairenin veya ilmî bir müessesenin işlemlerini, memurlarını tenkit eden yazılar,
f) Geri ve reaksiyoner bir zihniyetin mahsulü olan veya bu zihniyeti telkine imkan veren yazılar,
g) İlmi yanlışları olan yazılar,
h) Marazî tipleri tasvip eden veya bedbinlik telkin eden yazılar,
i) Açık ve müstehcen yazılar,
p Falcılığa ve batılı inançlara karşı güven uyandıracak yazılar,
k) Cinayet ve intihar gibi feci vakalara dair yazılar,
1) Başkalarını küçük düşürücü mizah yazıları ve şahsiyete dair münakaşalar,
m) Okul idaresinin uyguladığı herhangi bir tedbiri tenkit edecek nitelikte yazılar,
n) Okul içinde ve dışında disiplini bozmaya teşvik eden veya okulda disipline aykırı olarak meydana gelen olayları anlatan yazılar,
o) Gerek dergiyi çıkaran okulun, gerek diğer okulların idare ve öğretmenlerini tenkit eden yazılar,
p) Yukarıdaki nitelikleri taşıyan resimler ve karikatürler,

Madde 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam18
Toplam Ziyaret495576
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar17.924017.9959
Euro18.455818.5297
Hava Durumu
GOOGLE


 


Web'te Türkçe